Sugos

 • Tomaten Sugo mit Zwiebeln
  Tomaten Sugo mit Zwiebeln
  EUR 2,90
 • Tomaten Sugo mit Kräutern
  Tomaten Sugo mit Kräutern
  EUR 4,90
 • Felix Sugo Fleisch
  felix
  Felix Sugo Fleisch
  EUR 3,19
 • Felix Sugo 5 Kräuter
  felix
  Felix Sugo 5 Kräuter
  EUR 2,19
 • Felix Sugo Gegrilltes Gemüse
  felix
  Felix Sugo Gegrilltes Gemüse
  EUR 2,19
 • Sugo ai Carciofi | Bio & Vegan
  La Macina Ligure
  Sugo ai Carciofi | Bio & Vegan
  EUR 7,15
 • Felix Sugo Gemüse
  felix
  Felix Sugo Gemüse
  EUR 2,19
 • Antico Sugo | Bio & Vegan
  La Macina Ligure
  Antico Sugo | Bio & Vegan
  EUR 6,25
 • Sugo della Macina | Bio & Vegan
  La Macina Ligure
  Sugo della Macina | Bio & Vegan
  EUR 7,35
 • Felix Sugo Soja Bolognese
  Felix Sugo Soja Bolognese
  EUR 2,19
 • Felix Sugo Fleisch
  felix
  Felix Sugo Fleisch
  EUR 2,19
 • Felix Sugo Knoblauch
  felix
  Felix Sugo Knoblauch
  EUR 1,69
 • Felix Sugo Fleisch pikant
  Felix Sugo Fleisch pikant
  EUR 1,69
 • Sugo ai Funghi | Bio & Vegan
  La Macina Ligure
  Sugo ai Funghi | Bio & Vegan
  EUR 7,90
 • Sugo alle Olive | Bio & Vegan
  La Macina Ligure
  Sugo alle Olive | Bio & Vegan
  EUR 7,35
 • Sugo Piccantino | Bio & Vegan
  La Macina Ligure
  Sugo Piccantino | Bio & Vegan
  EUR 6,60
 • Tomaten Sugo mit Basilikum
  Tomaten Sugo mit Basilikum
  EUR 2,90
 • Bio Tomaten Sugo mit Knoblauch
  Bio Tomaten Sugo mit Knoblauch
  EUR 2,90